ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΟΧΛΙΕΣ

Οι κοχλίες χρησιμοποιούνται σε πολυάριθμες βιομηχανικές εφαρμογές για την αποτελεσματική μεταφορά διαφόρων ειδών υλικών.  Οι κοχλίες είναι πολύ αποδοτικοί και χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση.
Κατασκευάζουμε κοχλίες κλειστού τύπου (κυκλική διατομή), κοχλίες σε σχήμα U με καπάκι και εύκαμπτους κοχλίες (flexible) σε μαύρο, γαλβανιζέ και ανοξείδωτο χάλυβα. Οι κοχλίες  μας είναι διαθέσιμοι σε πολλά μεγέθη και υπάρχει ικανότητα παραγωγής για μεγάλη ποικιλία εφαρμογών.

Κοχλίες γαλβανιζέ και ανοξείδωτοι (st-steel) κλειστού τύπου (κυκλική διατομή)

Οι κοχλίες κλειστού τύπου χρησιμοποιούνται κυρίως σε περιπτώσεις ανηφορικής μεταφοράς.  Είναι διαθέσιμοι σε πολλά μεγέθη και επιλέγονται ανάλογα με το υλικό και την επιθυμητή παραγωγή. 

Κοχλίες σχήματος U με κέλυφος

Οι κοχλίες σχήματος U με κέλυφος χρησιμοποιούνται κυρίως σε περιπτώσεις οριζόντιας μεταφοράς.  Διανέμει αποτελεσματικά το υλικό χρησιμοποιώντας πολλαπλά σημεία εισόδου και εξόδου του υλικού.

ΚΟΧΛΙΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ

Το καθοριστικό χαρακτηριστικό των εύκαμπτων κοχλιών είναι η ευελιξία τους σε σύγκριση με τους άκαμπτους . Περιστρέφονται χωρίς άξονα μέσα σε πλαστικό σωλήνα και χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπου η απαιτούμενη απόδοση είναι σχετικά μικρή και όπου η  διάταξη του χώρου είναι πολύπλοκη.

Μετακινούμενος κοχλίας σε ανυψούμενο τριπόδι με τροχούς

Χρησιμοποιείται για γέμισμα σιλό σε περιπτώσεις  όπου υπάρχουν διάσπαρτα σιλό σε πολλά σημεία του υποστατικού.

Προϊοντα
ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ
Αναβατόριο- Bucket Elevator

Το αναβατόριο αποτελεί έναν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για κάθετη μεταφορά χύδην (χύμα) υλικών. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε  αναβατόρια σε διάφορα μεγέθη με βάση τα χαρακτηριστικά του υλικού, την απαιτούμενη παραγωγή και το ύψος. .