ΝΕΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΑΡΜΑ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΕΙΣ ΑΥΓΟΡΟΥ

Σύστημα αποθήκευσης και επεξεργασίας ζωοτροφών για φάρμα αγελάδων. Αποτελείτε σύστημα παραλαβής υλικών, 4 σιλό αποθήκευσης συνολικής χωρητικότητας 100 τόνων, σφυρόμυλο για άλεσμα υλικών, κοχλίες μεταφοράς, σιλό αποθήκευσης αλεσμένων προϊόντων και σύστημα γεμίσματος βαγονιού.

Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Other Projects