ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
Οριζόντιες και Ανηφορικές Μεταφορικές ταινίες με ιμάντα (Belt Conveyors)

Κατασκευάζουμε μεταφορικές ταινίες για οριζόντια μεταφορά και ανηφορικές ταινίες.  Στις ανηφορικές ταινίες τοποθετούμε σκαλιά για να βοηθούν στην αποτελεσματική μεταφορά του προϊόντος με κλίση. 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ

Κατασκευάζουμε  σειρά από μεταφορικές ταινίες για πολλούς τομείς της βιομηχανίας σε διαφορετικά μεγέθη και σχήματα, επίπεδες, κοίλες  ανηφορικές ή σε σχήμα Ζ. Κατασκευάζουμε επίσης ταινίες κατάλληλες για εργοστάσια επεξεργασίας τροφίμων σε st-steel AISI304 και AISI316 με ιμάντες που πληρούν όλες τις πιστοποιήσεις FDA, EU και HACCP.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΑΡΘΡΩΤΟ ΙΜΑΝΤΑ

Οι αρθρωτές  ταινίες προσφέρουν  ένα ευρύ φάσμα λύσεων στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων και συσκευασίας.

Οι αρθρωτές  ταινίες  χαρακτηρίζονται από ποικίλες ιδιότητες ώστε να ταιριάζουν απόλυτα στην κάθε εφαρμογή. Πληρούν όλες τις πιστοποιήσεις FDA, EU και HACCP.

ΑΛΥΣΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ

Ο Αλυσομεταφορεας είναι ένας εξειδικευμένος βαρετού τύπου μεταφορέας, κατάλληλος για μεταφορά μεγάλης  ποικιλίας χύδην (χύμα) υλικών.  Χαρακτηρίζεται από την ανθεκτικότητα και αποτελεσματικότητα του. 

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Η κυλιόμενη μεταφορική ταινία είναι ιδανική για μεταφορά κιβωτίων, παλετών και χαρτονιών.  Κατασκευάζουμε υψηλής αντοχής και ανθεκτικότητας μεταφορείς που λειτουργούν είτε με βαρύτητα είτε με κίνηση από μοτέρ.

Προϊοντα