ΑΝΑΜΙΞΗ
ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ

O κάθετος αναμικτήρας αποτελείται από σιλό στο οποίο τοποθετείται κάθετος κοχλίας  όπου κυκλοφορεί το υλικό από την βάση του σιλό στην κορυφή επιτυγχάνοντας μια ομοιόμορφη ανάμιξη των υλικών.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ

Ο οριζόντιος αναμικτήρας λειτουργεί με δύο ελικοειδή πτερύγια που επιτρέπει πιο γρήγορη και ολοκληρωμένη ανάμιξη των υλικών.

ΜΙΚΡΟ-ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ

Ο Μίκρο-αναμικτήρας χρησιμοποιείται για γρήγορη και αποτελεσματική ανάμιξη μικρής ποσότητας υλικών (μέχρι 200 κιλά) 

Προϊοντα