ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΙΛΟ

Τα σιλό χρησιμοποιούνται  ευρέως για αποθήκευση μεγάλης ποσότητας χύδην (χύμα) υλικών. Κατασκευάζουμε σιλό σε πολλά μεγέθη από λαμαρίνα γαλβανιζέ και ανοξείδωτη, ανάλογα με το υλικό που θα αποθηκεύεται. 

Προϊοντα