ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΧΩΑΝΕΣ (ΑΒΑΚΕΣ)

Η αβάκη χρησιμοποιείται για την παραλαβή υλικών από τα οχήματα μεταφοράς. Είναι ο πρώτος σταθμός των υλικών πριν μεταφερθούν με κοχλία ή αναβατόριο στα σιλό αποθήκευσης.

Προϊοντα