Φάρμα αιγοπροβάτων στα Πολεμίδια

Κοινοποίηση
Άλλα Έργα
Πρόσφατα Έργα

ΝΕΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΑΡΜΑ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΕΙΣ ΑΥΓΟΡΟΥ

Σύστημα αποθήκευσης και επεξεργασίας ζωοτροφών για φάρμα αγελάδων. Αποτελείτε σύστημα παραλαβής υλικών, 4 σιλό αποθήκευσης συνολικής χωρητικότητας 100 τόνων, σφυρόμυλο για άλεσμα υλικών, κοχλίες μεταφοράς, ...
Περισσότερα →
Πρόσφατα Έργα

Ζυγιστικό σύστημα για Big Bag με κοχλία για Τμήμα Γεωργίας

Περισσότερα →
Πρόσφατα Έργα

Φάρμα Αγελάδων στο Δάλι

Περισσότερα →