Ζυγιστικό σύστημα για Big Bag με κοχλία για Τμήμα Γεωργίας

Κοινοποίηση
Άλλα Έργα
Πρόσφατα Έργα

ΝΕΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΑΡΜΑ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΕΙΣ ΑΥΓΟΡΟΥ

Σύστημα αποθήκευσης και επεξεργασίας ζωοτροφών για φάρμα αγελάδων. Αποτελείτε σύστημα παραλαβής υλικών, 4 σιλό αποθήκευσης συνολικής χωρητικότητας 100 τόνων, σφυρόμυλο για άλεσμα υλικών, κοχλίες μεταφοράς, ...
Περισσότερα →
Πρόσφατα Έργα

Φάρμα αιγοπροβάτων στα Πολεμίδια

Περισσότερα →
Πρόσφατα Έργα

Φάρμα Αγελάδων στο Δάλι

Περισσότερα →